Markus Hääl

Paljassaarde kavandatava Hundipea linnaosa eestvedaja Markus Hääl, kes oma ettekandes keskendub sellele, kuidas luua väga erinevate huvide ja profiilidega osapoolte vahel sujuv koostöö.

Hundipea soov on muuta alakasutatud pruunala  inim- ning loodussõbralikuks ehk moodsaimaks kliimaneutraalseks linnaosaks Tallinnas. Kavandatav kliimaneutraalse linnaosa terviklahendus sünnib koostöös erinevate era ning avaliku sektori sidusrühmadega, sealhulgas kaasatakse projekti teadlasi, kohalikku kogukonda, linnaplaneerijaid, arendajaid, iduettevõtteid ja linna. Üheskoos töötatakse välja linnaruumi mudel, mis on aluseks nutika, säästliku ning inimsõbraliku piirkonna loomiseks. Väljatöötatud strateegiaid rakendatakse pilootprojektis Tallinnas Paljassaares, kuhu praegusele mereäärsele tööstusalale Eesti esimene rohelinnaosa kerkib.

Tule kuula kõigest lähemalt 12. aprillil MELTil!