Myceen

Myceen on Baltikumi esimene seenematerjale ja neist tooteid arendav ettevõte. Uudne materjal kasvab seeneniidistiku ning orgaaniliste jääkide kombineerimisel. Jääke väärindava ning energiatõhusa tootmise tulemuseks on süsiniknegatiivsed ja komposteeruvad materjalid, millel on potentsiaal asendada probleemseid materjale ehitus-, mööbli- ja transpordisektoris.
Esmase fookusena on seenematerjal leidunud rakendust nii mööbli kui sisustustoodetena, kuid arendamisel on ka ehitusmaterjalid.

https://www.myceen.com/