Siim Karro

Siim Karro on Baltikumi esimese seenematerjale ja nendest tooteid arendava ettevõtte Myceen üks juhte. Koos äripartneri Karl Pärteliga tulid nad mõned aastad tagasi idee peale hakata tootma väga erilist ja ainulaadset materjali: seeneniidistik + ehitussektori jääkmaterjalid = süsiniknegatiivsed ja biolagunevad ehitusmaterjalid ja mööbel, mis kasutavad ja seeläbi väärindavad põllu-ja puidutööstuse jääke. Seeneniidistik seob erinevad orgaanilised jäägid tugevaks, kergeks, mittesüttivaks, komposteeruvaks, süsiniknegatiivseks ja heade akustiliste omadustega materjaliks, mis peale kasutustsükli lõppu laguneb loomulikul moel. Täna kasutatakse nende loodud materjali nii mööbli valmistamisel kui ka ehitusmaterjalidena. 

Siim on veendunud, et ilma koostööta neil täna seda materjali poleks: „Sul võib olla küll idee, kuid napid teadmisi ja oskusi, kuidas visioon realiseerida.“ 

Tule kuula Myceeni lugu 12. aprillil MELTil.