Thinnect

Thinnect airPurity 

Nutikas juhtmevaba ruumipõhine õhu kvaliteedi monitoorimissüsteem 

Piisav õhuvahetus on oluline nii tugeva tervise kui ka heade töö- ja õpitulemuste tagamiseks. Paraku puudub enamikes hoonetes tänapäeval ülevaade siseõhu olukorrast.

airPurity võimaldab reaalajas jälgida ruumide õhukvaliteedi CO2, temperatuuri ja õhuniiskus tasemeid reaalajas nii hoone omanikel, haldajatel, kui ka külastajatel. Andmeid saab lihtsalt sirvida skaneerides QR-koodi oma nutiseadmega.

www.thinnect.com/et/airpurity

https://thinnect.com/et/